EMERGENCE | PQ2019

EMERGENCE | PQ2019

Wystawa EMERGENCE Odzyskana awangarda. Utopie społecznej zmiany

Wystawa EMERGENCE
Odzyskana awangarda. Utopie społecznej zmiany

Punktem wyjścia polskiej ekspozycji prezentowanej podczas wystawy EMERGENCE był namysł nad relacjami sztuki i polityki w kontekście zmian społecznych. Szczególną uwagę zwracano na historyczną rolę aktywizmu w sztuce dwudziestolecia międzywojennego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na jego miejsce w kontekście utopijnych wizji i przemian społecznych.

Europa Środkowo-Wschodnia jest regionem, w którym relacje pomiędzy ideami a praktyką społeczną są szczególnie dyskutowane, powracając w próbach przywrócenia, przepisania i przekształcenia koncepcji tożsamości narodowej, nierozerwalnie połączonej z tożsamością regionalną.

Polska część wystawy EMERGENCE stawiała sobie za cel zbadanie związków pomiędzy słowami i obrazami często wymazywanych z pamięci artystów awangardy międzywojennej, nowo odzyskaną demokracją w regionie oraz statusem sztuki. Stawiając ten wątek w centrum badań historycznej awangardy, twórcy chcieli otworzyć dyskusję na temat tego, jak kształtuje się relacja między sztuką a polityką.

TWÓRCY:
Kurator: Przemysław Strożek
Koncepcja artystyczna, design i artbook Heralds of a New Order (Heroldowie nowego porządku): Kama Sokolnicka
Współpraca akademicka: Martin Bernátek, Alexandra Chiriac, Anca Hațiegan, Anna Hejmová, Zoltán Imre, Jan Jiřík, Suzana Marjanić, Tomaž Toporišič, and Hanna Veselovska
Redakcja: Krystyna Mogilnicka, Jesse Larner
Teksty źródłowe: Scarlat Callimachi, Irina Deeva, Ferdo Delak, Katja Delak, Sandu Eliad, Nina Košická, Miroslav Krleža, József Ligeti, János Mácza, Ödön Palasovszky, Iacob Stenberg, Witold Wandurski, Teresa Żarnower
Audio: Jaśmina Polak
Produkcja: Maria Bogdaniuk, Edyta Zielnik, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Wydarzenie było częścią trzyletniego międzynarodowego projektu pod tytułem “EMERGENCE. From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory”, łączącego osiem organizacji z Europy i Azji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa

Partnerzy projektu:

Prague Quadrennial Arts and Theatre Institute (ATI)
Victoria & Albert Museum
IZOLYATSIA, Platform for Cultural Initiatives
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Cyprus Theatre Organisation THOC
HOGSKOLEN | OSTFOLD
Norwegian Theatre Academy/Østfold University College
Latvijas Jauna Teatra Instituts New Theatre Institute of Latvia
National Kaohsiung Centerfor the Arts

strona EMERGENCE
EMERGENCE na stronie PQ

 


 

PQ2019 to największe na świecie wydarzenie poświęcone projektowaniu przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Ekspozycje i instalacje Praskiego Quadriennale prezentują scenografię jako szerokie spektrum praktyk – od scenografii scenicznej, projektowania kostiumów, światła i dźwięku, po nowe praktyki, takie jak site-specific performace, instalacje, działania w przestrzeni miejskiej czy kostium jako performans. Program Wydarzenia dopełniają warsztaty, spotkania, wykłady, a także specjalny program dla najmłodszej widowni.

Na PQ2019 (5-16 czerwca) prezentowane były wystawy z 79 krajów i regionów z udziałem ponad 800 artystów i wziąć udział w 600 performansach, warsztatach i wykładach.

Cztery lata temu polska ekspozycja narodowa „Post-Apocalypsis” (zespół: Agnieszka Jelewska – kuratorka; Michał Cichy, Paweł Janicki, Michał Krawczak, Rafał Zapała; współpraca: Jerzy Gurawski) otrzymała Złoty Medal PQ w kategorii “Sound Design”. Był to pierwszy Złoty Medal dla naszej narodowej wystawy od 36 lat.

Na wystawie Emergence prezentowany jest artbook stworzony specjalnie na tą okazję:
heralds_of_a_new_order

EMERGENCE Exhibition
Reclaimed Avant-garde: Utopias of Social Change

The presentation poses a question as a starting point to revise our understanding of the relations between arts and politics. Firstly, it brings attention to the historical role of activism within art during the interwar period; secondly, it aims to explore how the history of Central and Eastern European avant-garde places the art in the context of activism, utopian visions and social change.

Central and Eastern Europe is a region where tensions between utopian vision and political practice re-appear together within attempts to reestablish, rewrite, revise, and reshape the concept of (trans)national identity (which adjoins a one that is regional). The presentation aims to examine the connections between images and words of historical avant-gardists – often erased from history by the governing politics – democracy regained in the region, and the overall status of art. By bringing this thread into the spotlight of historical avant-garde research, we would like to open the discussion as to how the relation of art and politics is being shaped today.

Credits:
Curator: Przemysław Strożek
Artistic conception, design and artbook Heralds of a New Order: Kama Sokolnicka
Academic cooperation: Martin Bernátek, Alexandra Chiriac, Anca Hatiegan, Anna Hejmová, Zoltán Imre, Jan Jiřík, Suzana Marjanić, Tomaž Toporišič, and Hanna Veselovska
Editors: Krystyna Mogilnicka, Jesse Larner
Original sources of texts: Scarlat Callimachi, Irina Deeva, Ferdo Delak, Katja Delak, Sandu Eliad, Nina Košická, Miroslav Krleža, József Ligeti, János Mácza, Ödön Palasovszky, Iacob Stenberg, Witold Wandurski, Teresa Żarnower
Audio: Jaśmina Polak
Production: Maria Bogdaniuk, Edyta Zielnik, The Zbigniew Raszewski Theatre Institute

The event is a part of the international three-year project “EMERGENCE. From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory” that connects 8 partner organisations from Europe and Asia.
The project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.

Partners:
Prague Quadrennial Arts and Theatre Institute (ATI)
Victoria & Albert Museum
IZOLYATSIA, Platform for Cultural Initiatives
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Cyprus Theatre Organisation THOC
HOGSKOLEN | OSTFOLD
Norwegian Theatre Academy/Østfold University College
Latvijas Jauna Teatra Instituts New Theatre Institute of Latvia
National Kaohsiung Centerfor the Arts

Related

This website uses cookies Privacy Policy