Aporia. Miasto jest miastem | PQ2019

Aporia. Miasto jest miastem | PQ2019

Praca przygotowana w ramach Praskiego Quadriennale 2019. Składa się z instalacji Virtual Reality, publikacji, aplikacji Augmented Reality oraz scenografii.

APORIA*

Wyobraź sobie dwa miasta, których mieszkańcy żyją w równoległych rzeczywistościach. Każdy z budynków jest hybrydą, współistnieniem dwóch funkcji i przestrzeni naraz. W tym samym budynku możesz być w domu lub na cmentarzu, na bazarze lub na stadionie, możesz zdecydować aby być w obu miejscach naraz. Tkanka miejska jest bezpośrednią emanacją stanu rozdwojenia. Z pozoru niemożliwe do połączenia systemy miejskie w sposób organiczny splotły się ze sobą w jednym miejscu. Panuje tu zarówno chaos jak i porządek. W cieniu monumentalnych gmachów płożą się stragany i fawele z blachy falistej, które niczym śluzowce organicznie porastają prostopadłościenną, perfekcyjnie zaplanowaną architekturę. Ulice są podwójne, wzdłuż elewacji pojawiają się niezliczone przeploty, z których rozpościera się widok na przestrzenie podwójnego miasta. Każdy obywatel ma swojego sobowtóra w mieście równoległym, którego cień jest najważniejszym elementem samoświadomości każdego mieszkańca. Podwójna architektura cienia jest spełnieniem utopii, w której miasta ulegają nieustannej hybrydyzacji i poszerzeniu.

Aleksandra Wasilkowska / Krzysztof Garbaczewski

Projekt Aporia. Miasto jest miastem powstał z myślą o prezentacji na 14. Praskim Quadriennale (Prague Quadrennial of Performance Design and Space) w ramach programu głównego PQ. Podstawę programową Wydarzenia stanowił konkurs Wystaw Krajów i Regionów.

TWÓRCY Aporii:
Kuratorka / twórczyni architektury: Aleksandra Wasilkowska (Shadow Architecture)
Kurator / reżyser: Krzysztof Garbaczewski (Dream Adoption Society)
Architektura VR, AR oraz polskiego pawilonu: Aleksandra Wasilkowska we współpracy z Karoliną Kotlicką i Moniką Oleśko (Shadow Architecture)
Interaction Design / producent VR i AR: Wojtek Markowski
Experience Design / Art Direction / programowanie VR i AR: Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady, Nastia Vorobiova, Krystian Brych, Sebastian Sebulec
Kompozycja muzyczna VR i AR: Jan Duszyński
Lektorka VR: Laura Elizabeth Goodier
Wykonawca konstrukcji scenograficznej: Paweł Paciorek
Projekt graficzny publikacji: Krzysztof Pyda
Produkcja projektu: Maria Bogdaniuk, Krystyna Mogilnicka, Edyta Zielnik (Instytut Teatralny)

* Aporia – z greckiego aporema, aporía: bezdroże, bezradność, trudność. Ciągle aktualne zagadnienie filozoficzne, domagające się nieustannego przemyśliwania od nowa przez kolejne pokolenia filozofów. Drugie znaczenie: trudność w rozumowaniu, pozornie niedająca się przezwyciężyć.

Projekt Aporia. Miasto jest miastem dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Producentem wszystkich polskich wystaw w ramach programu głównego PQ 2019 jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Więcej informacji

[english]

Aporia. The city is the city is a work prepared as part of the Prague Quadrennial (PQ) 2019. The project, whose curators are Krzysztof Garbaczewski and Aleksandra Wasilkowska, is composed by a Virtual Reality installation, publication, Augmented Reality application, and accompanying scenography. Aporia was presented in Prague between the 5–16th of June, 2019. This project is part of the main program of PQ 2019 and took part in the competition of Exhibitions of Countries and Regions. Four years ago, the Polish exhibition won the Golden Medal at PQ.

APORIA*

Imagine two cities, where the inhabitants live in parallel realities. The streets are doubled, multiple crosshatches appear along the facades, giving out onto a sprawling view of the double city. Every building is a hybrid; two functions and two spaces co-exist simultaneously. Within a single building, one can be at home or in the tomb, at the bazaar or in a palace, you are able to decide how to be in both places at the same time. While at a temple, you might find yourself in a public toilet, in a hothouse you might also be in the garbage dump. The urban fabric is a direct emanation of a split-state. Every function shadows its other function. Intertwining architectural forms create a hybrid and far-reaching city full of paradoxes and uncharted paths. The community is made from rumor and ritual exchanges of code. The doubled shadow architecture is the total fulfillment of Utopia, where the cities undergo unending hybridization and expansion. From this emergent order the scenario of your experience unravels.

Aleksandra Wasilkowska / Krzysztof Garbaczewski

Aporia. The city is the city, is a utopia created for the main program of the 2019 Prague Quadrennial. The project is composed of a Virtual Reality (VR) installation, a book publication, scenography, and an Augmented Reality (AR) application in which intertwining architectural orders create an enlarged city. It will be possible to view Aporia in Prague June 5–16, 2019. The project will be taking part in the competition of Exhibition of Countries and Regions PQ 2019.

CREATORS OF APORIA:
Curator/Architect Aleksandra Wasilkowska (Shadow Architecture Founder)
Curator/Director Krzysztof Garbaczewski (Dream Adoption Society Founder)
VR, AR and Pavillion Architecture
Aleksandra Wasilkowska in collaboration with members of Shadow Architecture: Karolina Kotlicka, Monika Oleśko
Interaction Design, VR and AR Producer Wojtek Markowski
Experience Design, VR and AR Programming and Art Direction Marta Nawrot, Jagoda Wójtowicz, Maciej Gniady, Anastasiia Vorobiova, Krystian Brych, Sebastian Janisiewicz
Music Composition for VR and AR Jan Duszyński
VR Voice-Over: Laura Elizabeth Goodier
Set Install Paweł Paciorek / Ferwor
Graphic Design for the publication that coincides with the project Krzysztof Pyda
Project Production Maria Bogdaniuk, Krystyna Mogilnicka, Edyta Zielnik (Instytut Teatralny)

* Aporia – from the Greek words: aporema, aporía: wilderness, helplessness, and hardship. It remains a relevant philosophical issue which has demanded constant re-interpretation by successive generations of philosophers. The second meaning: difficulty in reasoning, seemingly unconquerable.
The project was produced by The Zbigniew Raszewski Theatre Institute as part of the main program of the Prague Quadriennial 2019. Financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

More information

PQ 2019

PQ2019 to największe na świecie wydarzenie poświęcone projektowaniu przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Ekspozycje i instalacje Praskiego Quadriennale prezentują scenografię jako szerokie spektrum praktyk – od scenografii scenicznej, projektowania kostiumów, światła i dźwięku, po nowe praktyki, takie jak site-specific performace, instalacje, działania w przestrzeni miejskiej czy kostium jako performans. Program Wydarzenia dopełniają warsztaty, spotkania, wykłady, a także specjalny program dla najmłodszej widowni.

Na PQ 2019 (5-16 czerwca) na PQ2019 można było zobaczyć wystawy z 79 krajów i regionów z udziałem ponad 800 artystów i wziąć udział w 600 performansach, warsztatach i wykładach.

Więcej szczegółów o polskich projektach na PQ 2019: www.praskiequadriennale.pl.

[english]

PQ2019 is the largest event of exhibitions in the world dedicated to spacial design for the performing arts. Expositions and installations of the Prague Quadrennial present scenography in a wide spectrum of disciplines: from scenic, costume, lighting, and sound design, centered around new practices such as site-specific performance, installation, work with the city-space, and costume as performance. The program of events includes workshops, meetings, lectures, and other special programs for even the youngest of audiences.

For PQ2019 (5–16 June) it will be possible to view exhibitions for 79 countries and regions with the participation of over 800 artists, and take part in 600 performances, workshops, and lectures.

More details about the Polish project at PQ 2019 can be found at: www.praskiequadriennale.pl

This website uses cookies Privacy Policy