Ruch w Instytucie 2019

Ruch w Instytucie 2019

Cykliczne zajęcia z ruchu i świadomości ciała, mające na celu rozwijanie umiejętności oraz zwiększanie wiedzy o współczesnej choreografii i tańcu w praktyce.

Ruch w Instytucie to cykliczne zajęcia z ruchu i świadomości ciała, mające na celu rozwijanie umiejętności oraz zwiększanie wiedzy o współczesnej choreografii i tańcu w praktyce. Zajęcia kierujemy do profesjonalnych aktorów scen tradycyjnych, performerów, teoretyków oraz ludzi teatru, jak również amatorów, chcących rozwijać swoje umiejętności pracy z ciałem i ruchem. Nie wymagamy wcześniejszego przygotowania tanecznego.

Warsztaty prowadzone są zarówno przez choreografki zrzeszone w Centrum w Ruchu, jak również przez zaproszonych do programu gości – co miesiąc inny twórca dzieli się swoimi metodami pracy. Spotkania mają charakter dwugodzinnych lekcji, podczas których spotykają się profesjonaliści i amatorzy, środowisko teatralne ze środowiskiem tanecznym. Wspólne działanie i wzajemna inspiracja sprzyjają wymianie doświadczeń i wypracowywaniu nowych modeli pracy w teatrze i tańcu. Zachęcamy do regularnego uczestnictwa, ale dopuszczamy możliwość udziału w pojedynczych zajęciach.

Ruch w Instytucie 2019 to kontynuacja programu, który rozpoczął się w marcu 2017 roku. W tej odsłonie odbyły się dwa cykle: kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-grudzień.
Zajęcia odbywały się w poniedziałki* od 9.00 do 11.00.
*z wyjątkiem wtorku 12 listopada

Ciało aktora może być jego największym przyjacielem, albo największym wrogiem.
Michaił Czechow

HARMONOGRAM CYKLU WIOSENNEGO

MIĘDZY CIAŁEM A GŁOSEM: ĆWICZENIA (W) RUCHU UWAGI
1, 8, 15, 29 kwietnia 2019
Katarzyna Sitarz
Praktyki dotyczące relacji głosu, ciała, ruchu i wyobraźni. Wielopoziomowa obecność ciała i głosu w ruchu oraz ich zdolności komunikowania się. Rozwijanie uważności, percepcji i wrażliwości. Zajęcia były częścią projektu badawczego MIĘDZY CIAŁEM A GŁOSEM realizowanego w ramach Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk 2019.

POZA SŁOWAMI. INNA OBECNOŚĆ NA SCENIE
6, 13, 20, 27 maja 2019
Maria Stokłosa
Odkrywanie “nowego” źródła działania poprzez wskazanie na ciało i inne elementy choreografii. Praca z dotykiem, czerpanie przyjemności płynącej z ciała i tańca, stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa dla indywidualnych poszukiwań.

WSPÓLNE. PRAKTYKOWANIE ZBIOROWOŚCI
3, 10, 17, 24 czerwca 2019
Aleksandra Osowicz
Praca nad doświadczeniem, relacją, wymianą myśli. Ćwiczenia rozwijające świadomość ciała, grupy i ich relacje. Odkrywanie wspólnego języka, uaktywnienie wyobraźni, odkrycie potencjału i siły wspólnego tworzenia.

HARMONOGRAM CYKLU JESIENNEGO

ODDECH, ZAMKNIĘTE OCZY, EKSPLOZJA: ĆWICZENIACHOREOGRAFICZNE
9, 16, 23, 30 września 2019
Marta Ziółek (w zastępstwie za Magdę Ptasznik)
Hybrydowa technika wzmacniająca świadomość ciała, jego siłę, energię i uważność. Holistyczne spotkanie ze sobą i swoim ciałem oraz transowa praktyka taneczna. Praca z oddechem, głosem i emocjami – rusz się, reaguj, czuj i doświadczaj.

MATERIALNOŚĆ I WYOBRAŹNIA CIAŁA
7, 14, 21, 28 października 2019
Karolina Kraczkowska
Analityczna praca z fizycznością bazująca na doświadczeniu materialności ciała. Rola praktyki i obserwacji w znalezieniu porozumienia i nawiązania kontaktu. Poznawanie natury i charakteru intensywnej pracy fizycznej nad ciałem.

RE-DEFINIOWANIE FIZYCZNOŚCI PRZEZ PRAKTYKĘ BYCIA
4, 12, 18, 25 listopada 2019
Aleksandra Borys
Anatomia i kinetyka ruchu, praktyka obserwacji i uważności w postrzeganiu ciała. Aktywne bycie, pogłębianie świadomości zmysłów w rozwoju fizyczności.

DWUTAKT. TANIEC JAKO GRA ZESPOŁOWA
2, 9, 16 grudnia 2019
Weronika Pelczyńska
Praca nad koordynacją, rytmem i swobodą ciała w ruchu. Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi w improwizacji i fizycznej manipulacji. Indywidualna obecność ciała w odniesieniu do działań innych osób.

CENTRUM W RUCHU
Zrzeszenie niezależnych choreografów i performerów, powstałe w Warszawie z inicjatywy Fundacji Burdąg, stworzone i zarządzane przez artystów. To stałe miejsce pracy, jak również propozycja budowania nowych możliwości dla działań twórczych, które mają stymulować rozwój środowiska tańca, choreografii i sztuk performatywnych oraz zwiększać obecność tych dziedzin w życiu kulturalnym stolicy.

Related

This website uses cookies Privacy Policy