Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Popularyzacja współczesnego dramatu polskiego, promocja rodzimych dramatopisarzy, wspomaganie teatrów oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być państwowe i samorządowe teatry dramatyczne i lalkowe oraz profesjonalne grupy teatralne działające w innych strukturach organizacyjnych (m. in. fundacje, stowarzyszenia), posiadające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniające warunki określone w regulaminie. Do Konkursu mogą być zgłaszane spektakle powstałe w ramach współpracy kilku producentów.

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest przygotowanie w ustalonym terminie premiery inscenizacji oryginalnego polskiego tekstu powstałego w ciągu ostatnich 20 lat. Zgłaszane mogą być inscenizacje dramatów bądź adaptacji rozmaitych gatunków współczesnej polskiej literatury. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zagrać zgłoszone do Konkursu przedstawienie w okresie od daty przyjęcia spektaklu do Konkursu co najmniej dziesięciokrotnie.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Efektem Konkursu, powołanego przez ministra Kazimierza Dejmka w 1995 roku w miejsce organizowanego przez blisko 40 lat we Wrocławiu Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych, jest stały i wyraźny wzrost liczby inscenizacji tekstów polskich autorów na rodzimych scenach.

1. Celem Konkursu jest:

wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej
popularyzacja pisanego współcześnie dramatu, promocja rodzimych dramatopisarzy
poszerzenie oferty repertuarowej polskich scen.

2. Cel Konkursu realizowany jest poprzez:

system zwrotu uczestnikom części kosztów przygotowania premiery
system nagród i wyróżnień zbiorowych i indywidualnych
zaproszenie do udziału w przeglądzie “Nówka sztuka” organizowanego po zakończeniu Konkursu.

Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej:

Maria Stępkowska
tel. 733 900 015
mstepkowska@instytut-teatralny.pl

Biuro Konkursu:
Karolina Wyrzykowska
tel. 730 120 127
kwyrzykowska@instytut-teatralny.pl

Więcej informacji: www.sztukawspolczesna.com

Related

This website uses cookies Privacy Policy