Konkurs na najlepszą pracę magisterską 2016/2017

Konkurs na najlepszą pracę magisterską 2016/2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza kolejną edycję "Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie".Celem...
published May 25 2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza kolejną edycję “Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie”.

Celem Konkursu jest popularyzacja osiągnięć najmłodszych adeptów polskiej wiedzy o teatrze, nauki o widowiskach i performatyki, propagowanie nowych metod i tematów badań oraz popularyzacja wiedzy o teatrze, widowiskach i performansach. W Konkursie mogą brać udział prace magisterskie spełniające wymagania opisane w Regulaminie, obronione w roku akademickim 2016/2017. Prace należy przesyłać do 31 października 2017 (decyduje data stempla pocztowego), na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1 (z dopiskiem “Konkurs na pracę magisterską”) oraz w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurs.magisterski@instytut-teatralny.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 27 marca 2018 roku.

Pełny regulamin Konkursu znajduje się na stronie: www.instytut-teatralny.pl.

Zachęcamy promotorów i magistrantów do zgłaszania prac.

REGULAMIN KONKURSU (2017)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekty

zobacz wszystkie

Konkurs – najlepsza praca magisterska

Konkurs na najlepszą pracę magisterską 2016/2017

04.06

Zakres – wiedza o teatrze, widowisku i performansie.

czytaj dalej

See also

This website uses cookies Privacy Policy